پایگاه مجازی مذهبی دارالهدی در راستای بیست و پنجمین مسابقات قرآن و عترت

دانشگاه فرهنگیان طراحی و اجرا شده است.

که این مسابقات در دو بخش علمی ادبی هنری و بخش قرآن و عترت برگزار می شود.

که هر ساله مجری این طرح خود دانشگاه فرهنگیان می باشد که بعد از ارسال

آیین نامه مسابقات در زمینه های ذکر شده در بالا افراد برگزیده در هر پردیس به مرحله کشوری

راه پیدا می کنند و در رشته تخصصی خود در بین همه پردیس های کشور به رقابت می پردازند.

شما می توانید آیین نامه بیست و پنجمین دوره این مسابقات را در پایین دانلود کنید.